1. Comtrade Shop
  2. TV-Audio
  3. Audio tehnika
  4. Diktafoni

Diktafon

Diktafon je uređaj koji nam omogućava snimanje zvuka. Najčešća upotreba je u novinarstvu, studiranju i ostalim prilikama gde imamo potrebu da snimimo i kasnije preslušavamo snimljen zvučni materijal.

Glavna prednost novih diktafona pored mnogo osetljivijih I kvalitetnijih mikrofona (snimanje zvuka možemo obavljati i mobilnim telefonom gde je snimljen materijal dosta lošijeg kvaliteta u odnosu na diktafon) u odnosu na ranije modele diktafona sada se snimanje obavlja na memoriju uređaja ili memorijsku karticu pa je manipulacija snimljenog materijala višestruko olakšana u odnosu na diktafon koji je koristio magnetne kasete.